Herend Porcelán

Vezérigazgatói újévköszöntő

Tisztelt Olvasó! Újult erővel, az év végi ünnepek adta feltöltődéssel, optimistán kezdünk bele az előttünk álló év mindennapjaiba.

Tisztelt Olvasó!

Újult erővel, az év végi ünnepek adta feltöltődéssel, optimistán kezdünk bele az előttünk álló év mindennapjaiba.

Újra vállunkra vesszük a napi munka adta feladatokat, válaszokat adunk a gazdasági környezet adta kihívásokra, egyúttal örülünk a Herendi Közösség elmúlt évekbeli sikereinek, és a Herendi Porcelánmanufaktúra fejlődésének.

Optimizmusunkat, és a biztos alapokat a mögöttünk hagyott év gazdasági eredményei adják. Öröm számunkra, hogy 2013. évben a Herendi Porcelánmanufaktúra ismét nyereségesen működött. A szorító gazdasági környezet ellenére árbevételünk az üzleti terv célkitűzéseit meghaladta, az árbevétel, nyereségesség, és munkavállalói létszám kategóriákban egyaránt javítottunk a régiós cégekhez viszonyított ranghelyünkön az egy évvel korábbi helyezéseinkhez képest. Megtiszteltetés volt átvenni az elmúlt évben az „Év vállalkozása” díjat. 

A Manufaktúra gazdasági, pénzügyi működése stabil volt 2013. évben, külső pénzügyi források nélkül, saját megtermelt eredményeinkből tudtuk finanszírozni működésünket. Számos jövőbe mutató beruházást tudtunk megindítani.

A nyereséges működést, az export piacok számát, és a munkavállalói létszámot tekintve ma Herend a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrája. Manufaktúra, és nem gyár, ahol mind a mai napig kézműves technológiával állítjuk elő porcelánjainkat, eleganciát, kényeztetést, egyéni luxust, egyediséget, kiváló minőséget, hungarikumot, a tradíció és innováció porcelánban megtestesülő művésziességét kínálva vásárlóinknak és a porcelán rajongóknak. Meggyőződésünk, hogy a mai kor lakberendezésében a Herendi Porcelán már nem megkerülhető érték. Az elsőség számunkra elsődlegesen az alázatot, a szolgálatot, a társadalmi felelősséget és a példamutatást jelenti, és csak ezeket követően, másodlagosan jelenthet számunkra az elsőség büszkeséget.

A sikeres gazdasági működés lehetőséget teremtett az elmúlt évben a munkavállalói juttatások növelésére, a magyarországi átlagot meghaladó béremelés végrehajtására is. Jelentős figyelmet fordítottunk szakember utánpótlásunkra, örülünk annak, hogy szakiskolásaink száma növekedett az elmúlt évben.

A stabil működés lehetővé tette a Herendi Porcelánmanufaktúra kulturális missziójának teljesítését is. Ahogy ezt gyakran hangoztatjuk, mi, Herendiek feladatunknak tekintjük a magyarországi és európai értékek, ezen belül különösen a porcelán művészeti értékek ápolását, megőrzését, és jövő nemzedékek számára történő átörökítését. Számos kiállításunk volt az elmúlt évben, állandó porcelán kiállításunk mellett négy időszaki kiállítást rendeztünk a Herendi Porcelánmúzeumban, és nyolc önálló Herend Kiállítást rendeztünk a Manufaktúrán kívüli kiállítási helyszíneken.

Három köztéri alkotást adtunk az elmúlt évben települési közösségeknek, és stratégiai partneri megállapodásokat kötöttünk tudományos, kulturális, valamint művészeti intézményekkel. Számtalan magyarországi, és külföldi kulturális, sport, gasztronómiai, művészeti és társadalmi rendezvénynek voltunk együttműködő partnerei, erről honlapunkon keresztül folyamatosan tájékoztattuk az érdeklődőket.

A mögöttünk hagyott év eredményei megerősítenek bennünket hitünkben, hogy a kézművesség a XXI. században is képes utat találni a következő generációkhoz. Meggyőződésünk, hogy össze lehet hangolni a Herendi Porcelán évszázados hagyományait a mai kor modern elvárásaival.

Ami az előttünk álló év célkitűzéseit illeti, a Társaság hosszú távú stratégiájával összhangban, továbbra is három eszmei pillérre támaszkodva, azokat zsinórmértékül használva fogunk dolgozni, ezek: a sikeres gazdasági társaságként működés elve, a társadalmi felelősség elve, és a szolidaritás elve. Célunk, hogy a jövőben is nyereségesen működjünk, és értékesítési volumenünket, piaci részesedésünket megtartsuk, a porcelánmanufaktúrák között élen maradjunk.

Tovább folytatjuk jövőbe mutató beruházásainkat, célunk a tradíció és innováció egyensúlyán alapuló termékfejlesztési munka folytatása, valamint vevőink kiszolgálásának és nyújtott szolgáltatásaink további javítása. Meggyőződésünk, hogy minden minőségi állapotnál van egy magasabb minőségi állapot, amelynek elérésére kell törekednünk!

Tovább folytatjuk kulturális-társadalmi szerepvállalásunkat is, számos Herendi művészeti kiállítással fognak találkozni a porcelán iránt érdeklődők. A szolidaritás jegyében valljuk, hogy az erősnek, a nagyobbnak segítenie kell a gyengét, az elesettet. Ezt a Szent Mártoni gondolatot mi a Manufaktúrában a gazdasági egység – szociális egység gondolataként definiáljuk. A szolidaritásnak több szintje van: szolidárisnak kell lennünk a világ, az ország, ahol élünk és dolgozunk, továbbá a helyi közösség felé egyaránt.

A jövőben is hiszünk a manufakturális – kézzel készítés – ősi technológiájában, és annak szépségében, egyúttal hisszük, hogy élen tudunk maradni, és tehetjük ezt ebben az esztendőben is töretlenül, hittel!

Ezúton is köszönöm minden vásárlónknak, kereskedelmi és más együttműködő partnerünknek, beszállítóinknak, szolgáltatóinknak, hogy szakértelmükkel segítették munkánkat, bizalmukkal megtiszteltek bennünket, mi a jövőben is kínáljuk feléjük partnerségünket, segítségünket és tiszteletünket!

Végezetül engedjék meg, hogy a Herendi Porcelánmanufaktúra alkotó közössége nevében kívánjak a tisztelt Olvasónak 2014. évben is minden jót, erőt, egészséget, boldogságot és szép sikereket!

2014. év januárjában tisztelettel köszönti Önt,

Dr. Simon Attila
vezérigazgató

Ossza meg másokkal is…