Herend Porcelán

Vezérigazgatói évköszöntő

Tisztelt Olvasó!

Megéltük a karácsony csodálatos fényeit, lelkünket díszbe öltöztetve vártuk az új év kezdetét: ünnepeket éltünk!

A múlt és jövő határán, az új év kezdetén, az ünnepek nyugalma arra is lehetőséget ad, hogy visszatekintsünk a mögöttünk hagyott évre, mit sikerült elérni az egy évvel korábbi célkitűzéseinkből.

Állíthatjuk, hogy gazdag, értékteremtő, sikeres munka van mögöttünk! Amikor a siker fogalmát keressük, akkor több oldalról közelíthetjük azt meg. A sikernek vannak különböző szintjei, a sikernek van időbeli aspektusa, és a siker mögött mindig személy, az alkotó ember húzódik meg.

Amikor sikerről beszélek, akkor  a Manufaktúra minőségpolitikájából indulok ki, miszerint minden minőségi állapotnál van egy jobb, magasabb minőségi állapot, amely elérésére kell törekedni. Ezáltal a siker csak egy pillanatig siker, és ami ma siker, annak a holnapban való elérése természetesnek tűnhet! Pedig nem az, minden eredményért küzdeni kell!

A sikernek van időbeli kifutása is. Nem kérdés, hogy Herend élt, él és élni fog! Különösen igaz ez az állítás akkor, amikor a Manufaktúra a bicentenáriumi évfordulójához közeledik. 200 éves történelmünkben a mai kor emberének „csak annyi” a feladata, hogy jelenbeli sikereinken keresztül többet hagyjunk hátra az utókornak, mint amennyit mi kaptunk elődeinktől.

A siker ember függő is, hiszen sikereket nem lehet egyedül elérni, és a sikereket nem jó egyedül megélni.

Ami működésünk legfontosabb pillérét, a sikeres gazdasági egységként való működést illeti, elmondhatjuk, hogy 2017. évben a Herendi Porcelánmanufaktúra ismét nyereségesen működött, magyarországi árbevételünket növelni tudtuk, jelentős összegű beruházást hajtottunk végre, a Manufaktúra gazdasági, pénzügyi működése az elmúlt évben is stabil volt. Sikereink mutatói voltak a kiváló minőség, a porcelánjaink hordozta egyediség, termékfejlesztési aktivitásunk, innovációnk, világra nyitottságunk. Gondolkodásunk versenytársaink előtt jár, tudjuk hogyan lehet összehangolni évszázadok tradícióit a 21. század operációs rendszerek által vezérelt világával.

Kitűzött kulturális missziónkat is teljesítettük!  Mi feladatunknak tekintjük a hazai művészeti értékek ápolását, megőrzését, és jövő nemzedékek számára történő átörökítését. Számos kulturális kiállításunk volt az elmúlt évben is, állandó porcelán kiállításunk mellett három időszaki kiállítást rendeztünk a Herendi Porcelánmúzeumban, négy Herendi porcelán kiállítást nyitottunk Magyarországon, és hat külföldi művészeti kiállításunk volt: a lettországi Rigában, a csehországi Ostravában, a bécsi Hofburgban, Felvidéken Tőketerebesen, Erdélyben Gyergyószentmiklóson és Japánban Osakában. Jelentősen hozzájárultunk a pozitív országimázs építéséhez!

A Herendi Porcelánmanufaktúra nem csak sikeres gazdasági társaság és társadalmi felelősségvállalással bíró értékteremtő közösség, de a szolidaritás pillérén nyugvó szociális közösség is. Ha ezen a szemüvegen keresztül nézzük elmúlt évünket, itt is előbbre tudtunk lépni a korábbi évekhez képest: 2017. évben közel 15%-os bérfejlesztést hajtottunk végre, 2011. év óta pedig 44%-os bérfejlesztés volt a Manufaktúrában, bevezettünk egy a 2018. évi országos minimálbért és garantált bérminimumot meghaladó „herendi minimálbért”, és 300 millió Forinttal több bért tudtunk az elmúlt évben kifizetni munkavállalóinknak, mint amennyit az üzleti terv megcélzott. Az egy főre jutó jóléti juttatások növekedtek, 2017. évben közel 750 munkavállalónknak, beszállítóinknak, és rajtuk keresztül családjaiknak tudtunk jövedelmet, megélhetést biztosítani.

A Társaság életében 2018. év egyik legnagyobb várakozása a Budapest belvárosában megépülő Herendi Porcelán Palota megnyitása lesz, amely méltán fogja hirdetni, hogy ma Herend a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrája.

Múlt és jövő határán, az év első napjaiban tervezzük a jövőt, tervezzük, hogy mely feladatokat kell magunknak megoldanunk, rövid távú céljainkat hosszú távú céljaink alá rendeljük, az egyént a Közösség jövőjének érdekébe állítjuk. De tudjuk azt is, hogy ha mindig a múlton vívódunk és a jövőt tervezzük, akkor elillan a jelen!

Kívánom, hogy 2018. évben is legyen bölcsességünk és erőnk a problémák megoldására, legyen gondolkodni képes emberi elménk a napi munkához, legyen a munkahelyi közösség inspirálta motivációnk nap – nap után, legyen bátorságunk a veszélyek leküzdésére, legyen időnként szerencsénk és legyen szeretetre való képességünk, hogy emberek tudjunk maradni. 2018. évre választott mottóm: a bizalom, a türelem és a tisztelet. Fontos, hogy tudjunk mosolyogni, hisz ahogy a közmondás is mondja: a mosoly, amelyet küldesz, visszatér hozzád!

Köszönöm ebben az évben is minden vásárlónknak, kereskedelmi és más együttműködő partnerünknek, beszállítóinknak, szolgáltatóinknak, hogy megtiszteltek bennünket bizalmukkal, köszönöm mindenkinek azt a sok – sok szeretetet, amelyet a Herendi Közösség az elmúlt évben is kapott!

Végezetül engedjék meg, hogy vezetőtársaim, és a Herendi Porcelánmanufaktúra teljes alkotó közössége nevében kívánjak a tisztelt Olvasónak 2018. évben is minden jót, erőt, egészséget, boldogságot, optimizmust és szép sikereket!

2018. év januárjában tisztelettel köszönti Önt,

 

Dr. Simon Attila
vezérigazgató

 

Ossza meg másokkal is…