Herend Porcelán

Webshop

Vezérigazgatói évköszöntő

Büszke lehet egy cégvezető, akinek kiváló kollégái vannak, büszke lehet, ha olyan  munkatársai vannak, akik saját szakterületükön folyamatosan választ tudnak adni zaklatott korunk kihívásaira. 

 

Dr. Simon Attila
 

Tisztelt Olvasó!

Az új esztendő első napjaiban tisztelettel köszöntöm Önt!

Büszke lehet egy cégvezető, akinek kiváló kollégái vannak, büszke lehet, ha olyan  munkatársai vannak, akik saját szakterületükön folyamatosan választ tudnak adni zaklatott korunk kihívásaira. Alkotó erőnk tetten érhető megnyilvánulásai az elért gazdasági eredményeink, a kapott elismerések, innovációs eredményeink, valamint számtalan művészeti kiállításunk. Ezek, és a vevőinktől kapott elismerések is jelzik a Herendi Közösség, és annak értéket teremtő tagjai erejét.

Meggyőződésem, hogy a múltat és jövőt jelenben összekötő tehetség az, amelyen múlik, hogy egy vállalkozás elbukik, vagy pedig szárnyalni képes. Őszinte szívvel mondhatom, hogy kollégáink a Manufaktúra jövőjét formálni képes tagjai.

Amikor számba vesszük elmúlt évi eredményeinket, akkor gazdasági-, szociális- és kulturális szerepvállalásainkból kell kiindulnunk.

Állíthatjuk, hogy gazdag, értékteremtő, sikeres munka van mögöttünk!

Ami működésünk meghatározó pillérét, a sikeres gazdasági egységként való működést illeti, elmondhatjuk, hogy 2015. évben a Herendi Porcelánmanufaktúra ismét nyereségesen működött. Árbevételünk az üzleti terv célkitűzéseit és az egy évvel korábbi értékesítési szintet egyaránt meghaladta, hatékonyságunk javult, jelentős beruházásokat hajtottunk végre, a Manufaktúra gazdasági, pénzügyi működése stabil volt, külső finanszírozási igénye nem volt a Társaságnak, saját forrásokból tudta finanszírozni működését és beruházásait.

A Herendi Porcelánmanufaktúra a szolidaritás pillérén nyugvó szociális egység is. Ha ezen a szemüvegen keresztül nézzük elmúlt évünket, itt is előbbre tudtunk lépni a korábbi évekhez képest. Országos átlagot meghaladó bérfejlesztést hajtottunk végre, az egy főre jutó jóléti juttatások növekedtek, teljesítettük a szociális tervben vállalt célkitűzéseinket. 2015. évben is munkavállalóinknak, beszállítóinknak, és rajtuk keresztül családjaiknak tudtunk jövedelmet, megélhetést biztosítani.

A gazdasági és szociális egység gondolatisága mellett Társaságunk a pozitív ország imázs építésében meghatározó szerepet játszó kulturális közösség, egyúttal hungarikum is.

Mi, Herendiek feladatunknak tekintjük a hazai és európai értékek, ezen belül különösen a porcelán művészeti értékek ápolását, megőrzését, és jövő nemzedékek számára történő átörökítését.

Számos kulturális kiállításunk volt az elmúlt évben, állandó kiállításunk mellett négy időszaki kiállítást rendeztünk a Herendi Porcelánmúzeumban, nyolc herendi porcelánművészeti kiállítást pedig Herenden kívül, szerte az országban. Két Magyarországon kívüli művészeti kiállításunk is volt, Szabadkán és Kolozsvárott. 2015. évben egy újabb településnek adtunk köztéri porcelán szobrot.

Szép eredményeinket kitartó, szorgalmas munkával tudtuk elérni! Nem kértük, de a mögöttünk álló év során a gazdasági környezet kihívásaival is szembe kellett néznünk. Most visszatekintve, rá kell, hogy jöjjünk arra, ezek a kihívások lehetőséget adtak számunkra. Lehetőséget a Herendi Közösségbe vetett hitünk megerősítésében, lehetőséget, hogy még erősebbekké váljunk.

Mindenünk megvan ahhoz, hogy az előttünk álló évet optimistán várjuk.

Hiszen van:

 • Herendi tradíciókra épülő innovációnk, termékfejlesztési kreativitásunk, stílusteremtő munkánk,
 • folyamatos megújulási képességünk,
 • világra és újra való nyitottságunk,
 • a világ minden pontján ismert és elismert márkánk,
 • porcelán iránti szeretetünk és tiszteletünk,
 • porcelánkészítési és egyéb szaktudásunk,
 • motiváltságunk és cég iránti lojalitásunk,
 • ötletünk és hitünk,
 • higgadtságunk,
 • problémamegoldó akaratunk,
 • anyagi erőforrásunk,

és vannak a Manufaktúráért tenni akaró kollégák.

Nem kérdés, hogy Herend élt, él és élni fog. Jól szemlélteti ezt jelképesen az aulánkban elhelyezett utcanév tábla is. A kezdő házszám az alapítási évünk (1826), ezt nyíl követi, amely a végtelenbe mutat, hiszen meggyőződésünk, hogy Herendnek végtelenbe mutató jövője van. És mi, a mai kor emberei csak tesszük a dolgunkat, és visszük tehetségünk szerint a Manufaktúra jövőbe mutató mindennapjait. A Herendi márka a kiváló minőségű, örök értéket hordozó, egyedi, kézi készítésű luxus porcelán megtestesítője; porcelánunk az elegancia, kifinomultság és művésziesség hordozója.

Ismételten köszönöm minden vásárlónknak, kereskedelmi és más együttműködő partnerünknek, beszállítóinknak, szolgáltatóinknak, hogy szakértelmükkel segítették munkánkat, bizalmukkal megtiszteltek bennünket, mi a jövőben is kínáljuk feléjük partnerségünket, segítségünket és tiszteletünket!

Végezetül engedjék meg, hogy a Herendi Porcelánmanufaktúra alkotó közössége nevében kívánjak a tisztelt Olvasónak 2016. évben is minden jót, erőt, egészséget, boldogságot és szép sikereket!

2016. év januárjában tisztelettel köszönti Önt,

Dr. Simon Attila
vezérigazgató

 

Ossza meg másokkal is…