Herend Porcelain

Szoboravató a nyelvésznek

Lőrincze Lajos szobrot avattak a Herenddel szomszédos Szentgálon, a róla elnevezett iskola udvarán, a nyelvész 100. születésnapja tiszteletére.

Száz évvel ezelőtt, 1915. november 24-én született Lőrincze Lajos nyelvész, tanár, melynek alkalmából a nevét viselő szentgáli iskola udvarán szobrot avattak kedd délután. A szoboravatón Istvánfalvi Sándor, Szentgál polgármestere, Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke, valamint Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója beszédeikben Lőrincze Lajos életútját elevenítették fel.

„Lőrincze Lajos tudományos munkásságában egyre fontosabbá vált, hogy a nyelvi jelenségeket az ember a nyelvhasználó felől közelítse meg. Ezért is tudott tevékenysége oly népszerűvé, a közember számára is érthetővé és élvezetessé válni” – mondta Polgárdy Imre. – „A tanár úr azt vallotta, hogy meg kell tanítani a beszélők széles körét arra, hogyan foglaljanak állást a nyelvben felbukkanó új jelenségekkel kapcsolatosan. A napjainkban ránk zúduló töméntelen idegen kifejezés, a hanyag, sokszor igénytelen, sőt durva beszédmód mutatja, hogy a vadhajtások nyesegetésére, a nyelvművelésre nagy szükségünk van, hogy Lőrincze Lajos tanításaira ma is nagy szükség van, talán jobban, mint valaha” – hangsúlyozta Polgárdy Imre. 

A szobrot készítő Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója, Simon Attila büszkén emelte ki, hogy társadalmi felelősségvállalásuk jegyeit már több közterület is őrzi az országban, így Balatonalmádi, Herend, Veszprém és Budapest után most már Szentgál is.

„Szobrokat azoknak szoktak állítani, akiket jellemük, tisztességük, gondolkodásuk, közösségért végzett szolgálatuk méltóvá tesz erre. Lőrincze Lajos szimbóluma annak, hogy nincs nyelv nélkül közösség, legyen az egy nemzet közössége vagy egy település közössége. Nincs anyanyelv nélkül nemzet és ország sem. Az anyanyelv utat képez a következő generációkhoz, eszköz ahhoz, hogy az elmúlt korok értékeit összekössük a mai kor modernitásainak elvárásaival. Lőrincze Lajos munkássága egyben felelősséget is mutat, hordoz számunkra, nevezetesen felelősek vagyunk az anyanyelvünk megőrzéséért” – mondta a szobor átadásán Simon Attila.      

 

Share with others…