Herend Virtual Tour

Webshop

Webshop Üzletszabályzat

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. – továbbiakban eladó - (8440 Herend, Kossuth L. u. 140. Cégjegyzékszám: 19-10-500050 – Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 11323185-2-19) Internet Áruházában történő vásárlás alapfeltétele, hogy a vásárló minden tekintetben elfogadja a jelen üzleti szabályzatban foglalt feltételeket, és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. teljes honlapjára vonatkozó adatvédelmi feltételeket.

E feltételek elfogadását az “Üzletszabályzatot, és az adatvédelmi feltételeket elfogadom” gombra kattintva szükséges megtenni. Eladó, és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. Internet Áruházából vásárló között elektronikus úton kötött szerződés köttetik, mely az üzletszabályzat és adatvédelmi feltételek elfogadásával válik érvényessé, és amelynek adatait eladó elektronikus úton megőrzi.

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-nek joga van a szerződéstől elállni, amennyiben aktuális raktárkészlete nem teszi lehetővé a konkrét vásárlási szándék teljesítését.

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. Internetes webshopjában kizárólag bankkártyás fizetés lehetséges. A fizetési  rendszert a K&H Bank biztosítja vásárlóink számára. A vásárlással a feltüntetett összeg leemelésre kerül a vásárló bankszámlájáról.

A tranzakció sikeres vagy sikertelen voltáról a banki rendszer azonnal üzenetet küld a vásárlónak. Amennyiben sikeres volt a tranzakció, 24 órán belül az eladó  munkatársa felveszi a kapcsolatot a vásárlóval további egyeztetés céljából.

A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Szállítási mód:

 A legkényelmesebb mód a termékek kiszállítása futárral a megadott címre. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől.

A futár  vállalja  a csomag sértetlen kiszállítását,  s a csomag tartalmazza a számlát is.

A fuvarköltség Magyarország területén történő kiszállítás esetén 5000 Ft/csomag.

A fuvarköltség Európán belül történő szállítás esetén:az áruérték 10 %-a, de minimum 18000 Ft, Európán kívül: az áruérték 15 %-a, de minimum 23000 Ft. 

A  termék árával együtt a fuvarköltség  is levonásra kerül a vásárló bankszámlájáról.

A vásárló ezen szabályzat elfogadásával nyilatkozik,  hogy a célország beviteli törvényeit ismeri és a csomag beléptetésekor jelentkező összes költséget a címzett megfizeti.

Az eladó az általa eladott termékekre a hatályos  magyar jogszabályoknak megfelelő garanciát, illetve szavatosságot vállal. Átvételkor a vásárló köteles meggyőződni a csomag sérülésmentességéről. Amennyiben a csomag sérült, úgy jegyzőkönyvet kell felvetetni, és magyarországi cím esetén vissza kell küldetni a csomagot 8440 Herend, Kossuth u. 140.  címre. Az eladó a megvásárolt termékekre vonatkozóan  cserekötelezettséget csak abban az esetben vállal, ha az adott termék az átvételkor bizonyítottan sérült, és a sérülés bizonyítottan a termékek átvétele előtt keletkezett.

Az átvett termékekkel kapcsolatban sérülésre, minőségi kifogásra, termékszavatosságra   vonatkozóan reklamációt csak abban az esetben tud az eladó elfogadni, ha az adott termék átvételekor a sérülés, vagy egyéb kifogás bizonyíthatóan nem volt kideríthető. Az esetleges reklamációkat az átvételtől számítva  3 munkanapon belül tudja az eladó fogadni az ügyfélszolgálatán (8440 Herend, Kossuth u. 140.). Az eladó tartalmi nemtetszés miatt semmiféle visszavásárlási vagy csere kötelezettséget nem tud vállalni.

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen (info [at] herend.com ) vagy telefonon az ügyfélszolgálatnak (Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 8440 Herend, Kossuth L. u. 140. T: 36-88/523-204, munkanapokon 8-14 óráig). Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

A vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, de csak abban az esetben, ha a csomagot nem bontotta fel (originál, gyári bontatlan csomagolás). Ezen elállási szándékot mindenképpen írásban kell jelezni a következő címre: Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. Magyarországi értékesítési  osztálya (8440 Herend, Kossuth u. 140. vagy info [at] herend.com ) Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által már kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14  napon belül visszatéríteni, s kamatfizetés nem terheli az eladót.  HPM Zrt. mindaddig  visszatarthatja  a vevő által megfizetett teljes összeget, amíg a fogyasztó  a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy visszaküldte. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a vevő viseli.

Kérjük, hogy kiszállításkor csak sértetlen csomagot vegyen át. A futár minden esetben átvételi elismervényt írat alá a vásárlóval, melyben elismeri, hogy a doboz sértetlen állapotban van az átvételkor. Amennyiben bármilyen problémát tapasztal, úgy erről vetessen fel jegyzőkönyvet.

Az eladó birtokába került mindennemű személyes adatra vonatkozóan az általános adatvédelmi előírások az irányadóak. A személyes adatok felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik. Az Ön személyes adatainak védelme a HPM Zrt.  és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).

Az eladó a vásárlók adatait kizárólag a vásárlás teljesítése, és a vásárlási körülmények  későbbi bizonyításának érdekében, illetve a vásárló  által kért hírlevél rendelkezésre bocsátása érdekében tárolja, továbbá marketing célokra használja fel.

Adatok átadása harmadik félnek csak és kizárólag abban az esetben fordulhat elő, ha a harmadik fél azt a vásárlás teljesítése érdekében, mint alvállalkozó a vásárlással összefüggő részfeladatának teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges módon fel kell, hogy használja,  és ebben az esetben is csak és kizárólag azon adatok átadásáról lehet szó, melyek a részfeladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

További,  eladóra nézve is kötelező érvényű adatmegadás a jogszabályi rendelkezésen alapuló hatósági megkeresések teljesítésének  esete. Az esetlegesen alkalmazott alvállalkozókra ugyanúgy kötelező érvényűek az Adatvédelmi törvény előírásai.

A békéltető testületek listája megtalálható a http://herend.com/fogyasztovedelem címen.

A Herendi Porcelánmanufaktúra  Zrt. részéről   a 2008. évi XLVII. tv. 2§ i) pontja szerinti magatartási kódexnek való alávetés nem valósul meg.

Az eladó nem vállal semminemű felelősséget a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. Internet Áruházhoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és/vagy kommunikációs (internet) infrastruktúra által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármilyen információt bármikor megváltoztasson (beleértve a jelen üzletszabályzatot is), ami a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. Internet Áruházban található, így pl. a termékeket, azok leírását, a termékek alap vagy akciós árát. A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. Internet Áruházzal kapcsolatos mindennemű információ hozzáférhető, így  a mindenkori információk nem ismeretéből származó hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért az eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. honlapján megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves vagy hiányos adatok kerülnek honlapunkra. Tekintettel arra, hogy a honlapunkon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért és azért, hogy azok az Ön által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt terheli.

A  Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. nem vállal felelősséget semmilyen, fentiekkel kapcsolatosan esetlegesen Önnél keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

Eladó és vásárló között a jelen üzleti szabályzatban nem szabályozott esetekben az Internet Áruháztól történt vásárlás esetén a magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Jogvita esetén a pertárgy értékétől függően a Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék a kizárólagosan illetékes; eladó és vásárló ezen bíróságok kizárólagos illetékességét kikötik.

Share with others…