Fischer Mór termei

I. Terem

 

A KEZDETEK

Az 1826-ban alapított Herendi Porcelánmanufaktúra első korszakából, Stingl Vince munkálkodásának idejéből (1826-1839) nem maradt fenn olyan porcelánemlék, amelyet kiállításunkon bemutathatnánk. A Herenden második gyáralapítóként tisztelt Fischer Mór (1800-1880) több mint három évtizedes életművét azonban gazdagon képviselik a külföldi és magyarországi köz- és magángyűjtemények, mindenekelőtt a budapesti Iparművészeti Múzeum és a Herendi Porcelánművészeti Múzeum gyűjteményei.

 

Fischer a kezdeti években – a kortárs cseh porcelánműhelyekhez hasonlóan – a polgárság számára készített biedermeier és neobarokk stílusú porcelánok gyártásával próbálkozott. Magyar főúri támogatói a 18. századi európai manufaktúrákban (Meissenben, Bécsben, Sèvres-ben, Capo di Montéban...) készült étkészleteik pótlásával bízták meg a törekvő porcelángyárost. Közöttük elsőként Esterházy Károly gróf felesége kérte Meisseni étkészletének kiegészítését. Herend történetében sorsdöntő jelentőségűek voltak és máig meghatározók ezek az első megbízások.

 

Végleg eldőlt, hogy nem a közönséges használati cikkek készítésére szakosodik a manufaktúra, hanem – gyakran különleges, egyedi – igényes, kézműves-munkával készít porcelánokat.

 

BALATONFÜRED KÉSZLET

 

 

Az 1860-as években készült Balatonfüred-tálat Fischer Mór tervezte. A tálon Balatonfüred látható Siófok felől, a Kisfaludy gőzössel, a kikötő mögött a Horváth-házzal, a Kerek templommal, valamint a Szívkórház épületével. Koronázási ajándékként kétszemélyes Balatonfüred-készlet készült I. Ferenc József és felesége, Erzsébet királyné számára.

 

DÍSZES SZELENCE

 

 

Az Esterházy család lelkes támogatója volt Fischer Mórnak. A családból Esterházy Károly állt legközelebb a nagy alkotóhoz, ezért ő az 1850-es években – Gabriel Decker 1845-ben készült kőnyomatú rajza után – a grófról megfestett portrét ajándékozta „a gyár nagylelkű védőjének”. Tisztelete jeléül egy 1854-ben készült szelencét is ajándékozott, melyen különböző bibliai jelenetek láthatók. Belsejében aranyfelirat Fischer Mór köszönő szavaival: „Nagy Méltóságú Galánthai Gróf Esterházy Károl Úr Ő Excellenciájának, a herendi porczellángyár földes Úrának s nagylelkű védőjének legmélyebb tisztelettel az előállító F.M.”