Porcelánművészeti Múzeum

A képre kattintva Virtuális Túrán vehet részt a Herendi Porcelánmúzeumban!

 

 

A világ legnagyobb Herendi-kincsestárának története

 

A Herendi Porcelánművészeti Múzeum későklasszicista, kétszintes épülete sok évtizede a Herendre látogatók úticélja. E falak között születtek az első Herendi porcelánok, ez az a ma már műemlék épület, melyben 1826-ban az alapító elkezdte a porcelán előállításának kísérleteit.

 

A Herenden születő porcelántárgyak gyűjtésére és bemutatására már Fischer Mór idejében felmerült az igény: 1852-ben tatai családi házukban állandó kiállítási termet és árulerakatot létesített, természetesen elsősorban kereskedelmi célból.

 

Jelenlegi gyűjteményünkben e kezdeti korszakból is találhatóak műtárgyak, Fischer Mór szakma iránti szeretetének köszönhetően, hisz ő nemcsak az alkotásban lelte örömét, hanem szinte minden művéből meg is őrzött egy-egy darabot.

 

Unokája, Farkasházi Fischer Jenő, a gyár művészileg képzett tulajdonosa, évekig élt külföldön, rendkívül értékes könyvtárral, nagy értékű magángyűjteménnyel gazdagította a gyárat, s nagy érzékkel fogott hozzá a muzeális anyag gyűjtéséhez. Céltudatosan tette le alapjait 1896-ban a jelenlegi múzeumnak. Felismerte, hogy a régi formák és minták, világsikereket aratott műtárgyak nemcsak örökbecsű értékek, hanem új invenciók forrásai is. A nagyközönség számára közvetlenül az első világháború előtt nyitották meg a gyár múzeumát, ekkor már a kereskedelmi bemutatóteremtől szétválasztva. Ez a múzeum élénk látogatottságnak örvendett, ám csak a második világháborúig állt fenn.

 

A jelenlegi múzeum 1964-ben történt újjáépítése révén mind külső, mind belső megjelenésében a múlthoz viszonyítva óriási lépést tett meg. A fejlesztés elkerülhetetlen volt, ha arra a porcelánművészeti együttesre gondolunk, ahova múltja és európai rangja folytán a Herendi porcelánt soroljuk.

 

1964-ben üzemi gyűjteményként és iparági szakmúzeumként nyitotta meg kapuit. Ez a kiállítás ízelítőt adott a manufaktúra történetéből, bemutatta a kedvelt és a kevésbé közismert formákat és motívumokat, kiemelve néhány tárgyat, amely mérete, technikája vagy más jellemzője miatt egyedinek tekinthető. Az állandó kiállítás mellett a technológiai bemutató a porcelánkészítés egyes állomásaiba is bepillantást engedett. E bemutató ma már a múzeummal szemközti új idegenforgalmi központban, a Porcelaniumban tekinthető meg. Múzeumunk 1991 óta alapítványi formában működik, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. támogatásával.

 

1998 májusában a múzeum padlástere - amely addig műtárgyraktárként és a manufaktúra forma- és mintatáraként szolgált - átépült; itt ma irodák, restaurátor műhely és raktárak találhatóak, javítva a múzeum szolgáltatásainak minőségét.

 

Két évvel később befejeződött a múzeumépület teljes felújítása és a kiállítás új koncepció szerinti kialakítása. A felújítási munkálatoknál figyelembe vették, hogy a későklasszicista stílusú múzeumépület (az egykori gyárépület) műemlékvédelem alatt áll. Megtartva az eredeti épület főfalait, az alsó szinten a vendégek fogadására alkalmas tereket alakítottak ki, valamint itt találhatók az időszaki kiállítások termei is. Az épület szerves csatlakozásaként egy eredeti fatüzelésű kemence is megtekinthető ezen a szinten; a kiállítási térben különleges, a múltat megelevenítő falfestmény várja a látogatókat. Az emelet kialakításánál a tervezők figyelembe vették, hogy az korábban lakóépületként funkcionált, ez lett az állandó kiállítás céljait kiszolgáló terem-együttes. A kiállítás a herendi porcelánkészítés kezdeti éveitől napjainkig mutatja be a Herendi porcelánokat. Az átalakított múzeumot 2000-ben dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök adta át a nagyközönségnek.

 

A Herendi Porcelánművészeti Múzeum nemcsak kiállítóhely, hisz a porcelángyűjtemény és a dokumentumtár folyamatos gyarapításával a porcelántörténettel foglalkozó kutatók és érdeklődök itt történeti háttérhez is juthatnak.

 

A Herendi Porcelánművészeti Múzeum büszke arra, hogy őrizve múltját, hatékony és látogatóbarát munkájának elismeréseként 2002-ben az Év Múzeuma lett, és a Nemzeti Múzeum különdíját is kiérdemelte. Rendszeres időszakos kiállításaival és rendezvényeivel a környék kulturális és művészeti életének motorja.

 

E történeti összefoglalóból is kitűnhet, hogy az ideérkező rendkívül sokoldalú képet kap itt az elmúlt több mint 190 évről.

 

Állandó kiállítás

 

Folyosó Folyosó
Fischer Mór termei I. Terem
Fischer Mór termei II. Terem
Távol-keleti terem III. Terem
Jeles megrendelések terme IV. Terem
A historizmus és a szecesszió terme V. Terem
A 20. század termei VI. Terem
A 20. század termei VII. Terem


Adattár

 

A HERENDI PORCELÁNMŰVÉSZETI MÚZEUM ADATTÁRA

 

Dokumentumokat, cikkeket, kiadványokat irattárunk szakszerűen tárolja és rendszerezi. Itt nem kizárólag Herendhez és a Herendi porcelánhoz köthető dokumentációt őrizzük meg, hanem minden, a porcelánhoz, a kerámiához szervesen kötődő forrásanyagot. Híres és elismert porcelántörténeti szakírók szinte minden iratanyaga fellelhető nálunk.

 

Kuriózumnak számító dokumentumokkal is rendelkezünk, kiemelnénk Farkasházi Fischer Jenő könyveit, melyet a Della Robbia-családról, illetve Palissy életéről és műveiről írt.

 

Levéltári kutatásokkal is igyekszünk gyarapítani dokumentumaink számát.

 

Nagy szeretettel várjuk a kutatók, érdeklődök jelentkezését – legyen szó szakdolgozatról vagy egyéb publikációról. A keresést megkönnyíti katalogizált rendszerünk.

 

 

 

A HERENDI PORCELÁNMŰVÉSZETI MÚZEUM FOTÓ- ÉS DIATÁRA

 

Fotó- és diatárunk elsődleges célja, hogy az egyedülállóan szép műalkotások, és a manufaktúra egyre szélesedő termékpalettájának fényképeit összegyűjtse, leltározza, azonosítsa és megőrizze az utókor számára.

 

Rendkívül fontos a múlt feltérképezése, kutatása is. Hiszen - ne felejtsük - egy fénykép bizonyíték. Megismerhetjük, és ami még fontosabb: alátámaszthatjuk a manufaktúra múltját. Birtokunkban van közel másfélezer üvegnegatív, melyekről repró-felvételeket készítettünk, így papírkép formában is elérhető és szükség esetén felhasználható.

 

Ezen negatívok nagy része 20. század eleji, és igen fontos szelete gyűjteményünknek. Található közöttük munkásportré, munkafotó csakúgy, mint épületfotó. Legkorábbi fényképünk a gyárépületről az 1890-es évekből származik, de jellemző képeink vannak az 1920-as, 30-as, 50-es évekből.

 

 

A világkiállítások rendkívül fontosak és döntőek voltak Herend életében, nem maradhat ki fotótárunkból az e témájú fényképek gyűjteménye sem. Herend sok egyéb kiállításon is megmutatta a manufakturális porcelánkészítés remekeit, említhetném a Centenáris Kiállításunkat az Iparművészeti Múzeumban, vagy vendégkiállításokat Magyarországon és külföldön.

 

Fontos számunkra, milyen munkakörülmények között, hogyan készültek anno a Herendi porcelánok. Gyűjtőmunkánknak köszönhetően mára e témakörben is tájékozottabbak vagyunk.

 

Diatárunk hasonlóan működik. Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy szívesen fogadunk régi Herendi porcelánt ábrázoló vagy Herendhez kötődő fényképeket. Ezen képekből másodpéldányt készítünk, az eredetit pedig természetesen visszaszolgáltatjuk.

 

A HERENDI PORCELÁNMŰVÉSZETI MÚZEUM VIDEÓTÁRA

 

Életünk fontos része lett a mozgókép, így – alkalmazkodva a kor követelményeihez – mi is gyűjtjük a manufaktúrához köthető felvételeket videótárunkban.

 

E gyűjtemény fontos része a múzeumhoz kötődő események rögzítése. Gyakran fordul elő, hogy híres személyiségek, így a thaiföldi hercegi pár is, látogatnak el Herendre. E látogatások nagy részét is sikerült megörökítenünk az utókornak.

 

 

A Herend Show produkció, amelyben herendi korongosok és festők mutatták be kiváló koreográfiára a „Herendi fehér aranyat”. Európában számos helyen szerepelt már,így Zürichben, Berlinben, Bécsben, Budapesten, e fellépésekről is rendelkezünk felvételekkel.

 

Jelentős tételei videótárunknak a magyar és külföldi televíziók műsoraiból rögzített a manufaktúrát bemutató műsorok, műsorrészletek.